KC PRIESTOR je unikátny vo svojom poslaní zbližovať komunitu v meste a ponúkať alternatívne formy trávenia voľného času nielen mladým, ale aj rodinám či seniorom. V harmonograme centra sú prednášky, workshopy, diskusie, herné či filmové večery.

Okrem organizovaných eventov však PRIESTOR slúži aj ako coworkingové prostredie pre mladých podnikateľov, aktívnych študentov a neziskové organizácie, ktorým doteraz chýbal brainstormingový priestor.

Centrum vzniklo zo spolupráce troch združení pôsobiacich v meste. Sú nimi Mladá Sereď, Ekohliadka a Združenie STORM. Svojou rôznorodou pôsobnosťou spojili tri piliere centra, ktorými sú rozvoj, kultúra a podpora. KC PRIESTOR dnes ako samostatné združenie na nich stavia všetky svoje aktivity a projekty.

Medzi hlavné projekty združenia aktuálne patria Stretávačky Teens – bezpečný PRIESTOR pre stretávanie mladých ľudí; Angažovaná Sereď – PRIESTOR pre participáciu mladých formou mládežníckeho parlamentu, VATA – PRIESTOR pre kultúru; Sereď 2.0 – PRIESTOR pre participáciu verejnosti, Infobodka Sereď – PRIESTOR pre aktívnych ľudí zo Serede a z okolia; Sereď Community Hub – PRIESTOR na rozvoj komunity.

Nakoľko našou hlavnou cieľovou skupinou sú deti a mladí ľudia, naše združenie má vypracovanú aj politiku ochrany detí, mladých ľudí a zraniteľných dospelých. Prečítať si ju môžete TU.


Donormi a partnermi občianskeho združenia KC PRIESTOR sú:

V programe Stronger Roots nás podporili: