KC PRIESTOR je unikátny vo svojom poslaní zbližovať komunitu v meste a ponúkať alternatívne formy trávenia voľného času nielen mladým, ale aj rodinám či seniorom. V harmonograme centra sú prednášky, workshopy, diskusie, herné či filmové večery.

Okrem organizovaných eventov však PRIESTOR slúži aj ako coworkingové prostredie pre mladých podnikateľov, aktívnych študentov a neziskové organizácie, ktorým doteraz chýbal brainstormingový priestor.

Centrum vzniklo zo spolupráce troch združení pôsobiacich v meste. Sú nimi Mladá Sereď, Ekohliadka a Združenie STORM. Svojou rôznorodou pôsobnosťou spojili tri piliere centra, ktorými sú rozvoj, kultúra a podpora. KC PRIESTOR dnes ako samostatné združenie na nich stavia všetky svoje aktivity a projekty.