KC PRIESTOR

Dionýza Štúra 759/35, Sereď
druhé poschodie

info@kcpriestor.sk
+421 944 381 299

IČO: 48484873
DIČ: