Viktoriia Parokonna

Vika Parokonna

Vika odišla do Serede pred vojnou na Ukrajine. Okamžite po príchode na Slovensko sa rozhodla byť aktívnou členkou komunity a dnes úspešne vedie Stretávačky pre mladých ľudí a koordinuje ukrajinskú komunitu a jej začlenenie do väčšinového obyvateľstva tak, aby sa tu cítili prijatí.