Spájame planéty. Spájame komunity. Spájame ľudí.

Spajame planety

Za takmer 6 rokov fungovania komunitného centra PRIESTOR sa spájanie ľudí stalo naším poslaním. Po dvoch rokoch pandémie, kedy sme boli zavretí pred svetom, nám svet zaklopal na dvere. Otvorili sme ich a boli tam nielen naši priatelia a známi, ale aj utečenci a utečenkyne z Ukrajiny. Dnešné časy nám zvýraznili potrebu stretávať sa, spolupracovať, pomáhať si, tvoriť aj nové priateľstvá. Daruj nám svoje 2% z dane a pomôž nám tak spájať komunity.

Čo všetko vlastne robíme a v roku 2022 robiť budeme?

 • Prinášame fyzický PRIESTOR pre aktívnych študentov a študentky na tvorbu ich projektov a trávenie voľného času, 
 • prinášame fyzický PRIESTOR pre milovníčky literatúry, ktoré sa stretávajú v rámci literárneho klubu,
 • prinášame fyzický PRIESTOR pre učiteľov, ktorí vo voľnom čase doučujú svojich žiakov a žiačky,
 • prinášame fyzický PRIESTOR pre stretnutie komunít rôzneho veku a rôznych záujmov,
 • sieťujeme organizácie v našom regióne a spoločne tvoríme projekty na rozvoj mesta, na podporu sociálnych a komunitných služieb,
 • realizujeme neformálne vzdelávanie pre žiakov a žiačky základných a stredných škôl,
 • mentorujeme ľudí, ktorí majú záujem založiť vlastné občianske združenie alebo zorganizovať vlastný projekt,
 • zbierame potreby Seredčanov a Seredčaniek a ďalej ich posúvame na mestskú a krajskú samosprávu a v spolupráci organizujeme mestské zásahy,
 • organizujeme kultúrne a komunitné podujatia,
 • vydávame umelecký magazín,
 • spolupracujeme so zahraničnými organizáciami a spoločne sa učíme a zdieľame svoje know-how.

Ak sa Ti páči, čo robíme a chceš to vidieť v ešte lepšej forme, budeme Ti vďační a vďačné za Tvoje 2%. Presný postup, ako nám ich môžeš darovať, nájdeš nižšie. 

Takisto sa budeme tešiť, ak nám napíšeš svoje návrhy na aktivity, ktoré chceš u nás vidieť, prípadne sa rovno ujmeš ich zorganizovať. Budeme sa na Teba tešiť 

Dôležité termíny:

Do 30. apríla 2022 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 3. Najneskôr do 30. apríla 2022 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

SZČO/Firmy:

Ak chce fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021 poukázať 2 %, resp. 3 % v roku 2022, musí vyplniť príslušný oddiel v daňovom priznaní a zaplatiť daňovú povinnosť vypočítanú na základe daňového priznania najneskôr do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania. Znamená to, že fyzická osoba nemôže mať nedoplatok na dani, pričom za nedoplatok sa nepovažuje suma nepresahujúca 5 eur.

Fyzická osoba, ktorá využila odklad daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 a predĺžila si lehotu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane, môže taktiež poukázať 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane.

Fyzická osoba vypĺňa nasledovný oddiel v daňovom priznaní, a to podľa typu daňového priznania, ktoré podáva:

 • typ A: vypĺňa údaje v VIII. oddiele,
 • typ B: vypĺňa údaje v XII. oddiele,

pričom pri jeho vypĺňaní je potrebné dať pozor na uvedenie správnych údajov, nakoľko uvedenie nesprávnych údajov bude mať za následok nepoukázanie podielu zaplatenej dane. 

Upozorňujeme, že ak fyzická osoba poukazuje podiel zaplatenej dane vo výške 3 %, musí k daňovému priznaniu pripojiť povinnú prílohu, ktorou je „Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti“ v rozsahu najmenej 40 hodín.

Zdroj textu: podnikajte.sk