OSF podporila 20 slovenských organizácií, ktoré sa venujú komunitám. Sme medzi nimi.

OSF podporila 20 mimovladnych organizacii

S naším komunitno-kultúrnym centrom PRIESTOR sme sa v programe Stronger Roots uchádzali o podporu projektu Sereď Community Hub, v ktorom nám ide o lepšie nastavenie združenia tak, aby bolo udržateľnejšie po finančnej aj ľudskej stránke. Chceme byť ešte viac otvorení našej komunite a zapájať ju do našich aktivít. Preto budeme najbližších 18 mesiacov intenzívne pracovať na našej komunikácii, práci s dobrovoľníčkami a zdrojoch financovania mimo grantových schém.

Organizácie zapojené do tohto ročníka programu Stronger Roots / Zdroj foto: OSF

V programe Stronger Roots udeľujeme dnes na Slovensku vzácne inštitucionálne granty. O tom, že po tomto type podpory je v sektore dopyt svedčí aj obrovský záujem o program. Prišlo nám 118 žiadostí v prvom kole, čo zároveň preukazuje vitalitu a akcieschopnosť občianskych iniciatív po celom Slovensku. Podporili sme 20 výnimočných projektov a žiaľ, na mnoho kvalitných a sľubných projektov podpora nezvýšila, čo pre nás vytvára záväzok hľadať ďalšie zdroje na ich podporu do budúcnosti. Za dôležitý aspekt kvality programu považujem tiež fakt, že sme projekty v drvivej väčšine podporili v plnej výške žiadanej sumy a umelo neznižovali ich rozpočty, “ uviedol Fedor Blaščák, správca Nadácie otvorenej spoločnosti.  

Úvodné stretnutie organizácií zapojených do tohto ročníka Stronger Roots / Zdroj foto: OSF

Inovácie prinesieme aj vďaka vzdelávaniu a mentoringu

Okrem finančnej podpory zo strany Nadácie otvorenej spoločnosti dostaneme aj vzdelávanie, mentoring a sieť kontaktov výnimočných ľudí z občianskeho či biznis prostredia.

„Súčasťou programu Stronger Roots je aj program budovania kapacít podporených mimovládnych neziskových organizácií. Každý z grantistov bude mať vlastného mentora, môže využiť expertné konzultácie a zúčastní sa školení v témach ako komunikácia, fundraising, práca s dobrovoľníkmi a ďalšie. Nemenej dôležité je aj sieťovanie organizácií, výmena skúseností, učenie sa od seba navzájom“, dodáva Peter Lenčo, manažér programu Stronger Roots.

Súčasťou programu Stronger Roots sú aj vzdelávacie stretnutia, mentoring a sieťovanie aktívnych ľudí v treťom a v biznis sektore / Zdroj foto: OSF

Projekt nie je však iba našou aktivitou. Do spolupráce pozývame aj vás – našu komunitu.

Novú komunikáciu či strategické projekty nebudeme vymýšľať iba my. Okrem spolupráce s odborníkmi a odborníčkami na komunikáciu, prácu s mládežou či biznis spolupráce budeme chcieť počuť aj váš názor – teda názor komunity, pre ktorú naše aktivity prinášame. Nevieme sa dočkať stretnutí s vami, počas ktorých budeme počúvať feedback na naše služby či komunikáciu. Chceme vám dať čo najviac PRIESTORu pri rozvoji komunitného života v našom meste. Veríme, že sa pridáte.  

Partneri a donori programu Stronger Roots

Projekt bol podporený Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava v rámci Programu Stronger Roots for Civil Society. Cieľom programu je zvýšiť rezilienciu organizácií občianskej spoločnosti a ich spolupracujúcich organizácií, posilniť ich sociálny kapitál a začleniť ich do komunít a spoločenstiev, v ktorých realizujú svoje činnosti.

Projekt je financovaný Európskou úniou z Programu Občianstvo, rovnosť, práva a hodnoty. Prezentovaný obsah a názory vyjadrujú stanovisko autora/autorov a nemusia sa zhodovať s názorom Európskej únie alebo Nadácie otvorenej spoločnosti Bratislava. Ani Európska únia, ani Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava za ne nenesú zodpovednosť.