Pavol Ščasný


PRIESTOR mi dáva možnosť zapájať sa a tvoriť projekty, ktoré posúvajú mesto, v ktorom som vyrastal, vpred. Zároveň prostredníctvom PRIESTORu neustále spoznávam nových ľudí, ale aj dozvedám sa o témach, ktoré by sa ku mne inak nedostali. PRIESTOR ma učí, zabáva, dáva možnosť rásť.