Ak vás naše aktivity zaujali a radi by ste rozvoj seredskej komunity podporili aj finančne, môžete tak spraviť vďaka verejnej zbierke s názvom PRIESTOR pre všetkých. Ďakujeme!
Verejná zbierka
Zapísal: Okresný úrad v Galante
Názov: PRIESTOR pre všetkých
Registračné číslo: 202-2016-0099195
Dátum vykonávania zbierky: 15.09.2016 – 31.8.2017
Miesto vykonávania zbierky: Sereď
Účel verejnej zbierky: rozvoj dobrovoľníckej činnosti, popora práce s deťmi, ochrana a tvorba životného prostredia

Napsat komentář